1.4 חוק גאוס, הקשר בין חוק גאוס לחוק קולון
 

פירוט נושאים:

  • המושג "שטף חשמלי".
  • חוק גאוס והקשר עם חוק קולון.
  • חישוב של שדות חשמליים בעזרת חוק גאוס במקרים פשוטים:
    • סביב מטען נקודתי.
    • בתוך ומחוץ לקליפה טעונה.
  • השדה החשמלי האחיד בין לוחות קבל (ללא הוכחה).

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור