1.3 השדה האלקטרוסטטי, המושג "שדה" בפיזיקה
 

פירוט נושאים:

  • שדות בתחומים שונים של הפיזיקה.
     
  • השדה החשמלי  (האלקטרוסטטי) הנוצר ע"י מטען נקודתי - הגדרה ויחידות.
  • עקרון הסופרפוזיציה והשימוש בו לחישוב שדות חשמליים.
  • תיאור שדות חשמליים בעזרת קווי שדה.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)