1.2 חוק קולון
   

פירוט נושאים:

  • "חוק קולון" - חוק הכוח בין מטענים חשמליים נקודתיים.
  • המושג "מטען חשמלי נקודתי".
  • קולון - יחידת המטען החשמלי.
  • קיום מטען יסודי (אלמנטרי).
  • השוואה בין כוחות חשמליים וכוחות כבידה.
  • "עקרון הסופרפוזיציה" של כוחות חשמליים.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)