1.1 תופעות חשמליות (הצגה איכותית בלבד)
 

פירוט נושאים:

  • שני סוגי מטען חשמלי והכוחות הפועלים ביניהם.
  • מוליכים ומבדדים - סקירת מבוא על המבנה החשמלי של חומרים.
  • השראה אלקטרוסטטית.
  • המושג "שיווי משקל אלקטרוסטטי": הימצאות המטען העודף של המוליך על פני המוליך והצטופפותו באזורי חודים.
  • תנועת מטענים במעבר בין מצבים של שיווי משקל אלקטרוסטטי - "זרמים חשמליים חולפים".
  • שימור המטען החשמלי.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים (ישומונים ואנימציות)