גלוונוטמטר טנגנטי

גלוונומטר טנגנטי  (בסיום הקלטת חלק ראשון יש לדלג כ - 10 דקות לחלק השני)