כא"מ , מתח הדקים והתנגדות פנימית

חלק א' (בסיום הקלטת חלק ראשון יש לדלג כ - 10 דקות לחלק

חלק ב' (בסיום הקלטת חלק ראשון יש לדלג כ - 10 דקות לחלק השני)