דגם הוראה: התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

"דגם הוראה" הוא מסמך שמטרתו לסייע למורה בתכנון ההוראה שלו בנושא מסוים. בדגם ההוראה תמצאו את דרישות תוכנית הלימודים הן בהיבט התכני והן במספר השעות המוקדשות להוראת הנושא. כמו כן, מיגוון של רעיונות ופעילויות להוראת הנושא. לדוגמא, סקירה של קשיים נפוצים של התלמידים והצעות להתמודדות איתם, רעיונות לשיעור פתיחה,  ניסויים,  פעילויות ורעיונות להערכה.

הקובץ שלפניכם מציג דגם הוראה העוסק בתכנית הלימודים והמטרות הלימודיות של הנושא "התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור" ברמת 3 ו-5 יח"ל.

  חוברת דגם ההוראה
  חוברת דגם ההוראה