חומרים מהשתלמות שהתקיימה בקיץ 2009

 

המצגות 
מצגות לפי הפרקים מהספר מאת משה פרידמן