7.3 המושג "שדה", עבודה ואנרגיה בשדה הכבידה

-  המושגים: "עָצמת שדה הכבידה", "שדה הכבידה", "שדה אחיד", "שדה רדיאלי".

-  יתרונות תיאור הכבידה באמצעות המושג "שדה".

-  שדה הכבידה כשדה משמר.

-  הביטוי המתמטי לאנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית.

-  המרות אנרגיה בשדה הכבידה.

-  גודל מהירות המילוט ואנרגיית קשר.

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור