7.2 חוק הכבידה

-  גזירת הביטוי לכוח הכבידה מחוקי קפלר, בקירוב שבו המסלולים מעגליים.

-  יחס תאוצות הנפילה החופשית של עצם על פני הארץ ושל הירח, שווה ליחס ההפוך של מרחקי הגופים ממרכז הארץ.

-  ניסוח חוק הכבידה.

-  ניסוי קבנדיש: חישוב מסה של גרם שמים על-פי תאוצת הנפילה החופשית על פניו  g*.

-  הצלחות נוספות לתאוריית הכבידה: גילוי נפטון, הסבר תופעת הגיאות והשפל (איכותי).

-  תנועת לוויינים במסלולים מעגליים; חישוב מסת כוכב על-פי נתוני לוויין שלו.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים