7.1 רקע היסטורי וחוקי קפלר

-  פיתגורס: מודל גאוצנטרי.

-  אריסטו: עולם תת-ירחי ועולם על-ירחי.

-  תלמי: תיאור מסלול כוכב לכת ע"י מעגל משני ומעגל ראשי.

-  קופרניקוס: מודל הליוצנטרי, יתרונותיו וחסרונותיו.

-  טיכו ברהה: תצפיותיו האסטרונומיות.

-  גלילאו גליליי: תגליותיו באמצעות הטלסקופ  (פני הירח, שביל החלב, ירחי צדק, מופעי נוגה).

-  יוהן קפלר: שלושת החוקים.

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים