חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

7.1 רקע היסטורי וחוקי קפלר

7.2 חוק הכבידה

7.3 המושג "שדה", עבודה ואנרגיה בשדה הכבידה