6.3 דוגמאות: תנודות גוף הקשור לקפיץ אנכי ותנודות של מטוטלת פשוטה

-  תנודות גוף הקשור לקפיץ אנכי:  ניתוח כוחות וניתוח המרות אנרגיה.

-  תנודות מטוטלת פשוטה - קירוב זוויות קטנות; פיתוח נוסחה לזמן-המחזור.

-  השוואה בין גרף "כוח-מקום"  בתנועה הרמונית לבין גרף "כוח-מקום" בתנודות שאינן הרמוניות.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים