6.2 נוסחאות קינמטיות לתיאור תנועתו של אוסצילטור הרמוני

-  הצגת משוואת התנועה ופתרון כללי של המשוואה.

-  משמעות הקבועים המופיעים בפתרון הכללי של המקום כפונקציה של הזמן.

-  פיתוח ביטויים מתמטיים למהירות ולתאוצה כפונקציה של הזמן.

-   פיתוח ביטוי לזמן-המחזור.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור