6.1 תנועה מחזורית, תנודות ותנודות הרמוניות

-  תנועה מחזורית ואפיונה על ידי זמן מחזור, תדירות ותדירות זוויתית.

-  תנודות (תת-משפחה של תנועות מחזוריות).

-  תנודות הרמוניות: התבנית המתמטית של הכוח כפונקציה של  המקום.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור