4.5 היבטים אנרגטיים בהתנגשות

-  המרות  אנרגיה בהתנגשות פלסטית; אנרגיה פנימית.

 

-  התנגשות אלסטית; המהירות היחסית בהתנגשות אלסטית.

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים