4.4 תנועה במעגל אנכי

-  שיקולי כוחות ואנרגיה.

 

-  הינתקות מן המסלול המעגלי.

 

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים