4.3 שימור אנרגיה מכנית

- אנרגיה מכנית כוללת.

 

- שימור האנרגיה המכנית.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים