4.2 אנרגיה פוטנציאלית

-  כוחות משמרים וכוחות שאינם משמרים.

 

-  אנרגיה פוטנציאלית כובדית.

 

-  אנרגיה פוטנציאלית אלסטית.

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים