4.1 אנרגיה קינטית, עבודה והקשר ביניהם

-  המושג "אנרגיה קינטית".

-  עבודה הנעשית על גוף נקודתי:

1) כאשר המסלול הוא קו ישר והכוח קבוע - ייצוג העבודה באמצעות נוסחה.

2) כאשר המסלול הוא קו ישר והכוח משתנה - ייצוג העבודה כ'שטח' המתאים.

3) כאשר המסלול הוא קו עקום והכוח משתנה - ייצוג רעיון החישוב באמצעות חלוקה להעתקים קטנים. תחושב במפורט עבודת הכוח השקול בתנועה מעגלית קצובה.

-  "משפט עבודה-אנרגיה" - הוכחה עבור מקרים (1) ו-(2) לעיל והרחבה (ללא הוכחה) למקרה (3).

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים