שיטות הוראה ומערכי שיעור

·         \מצגת בנושא התנגשויות, מאת גילית פורת, ללא עריכה

·         מצגת בנושא  התנגשויות אלסטיות, מאת גילית פורת, ללא עריכה

·         מצגת בנושא מתקף, תנע, עבודה ואנרגיה, מאת ד"ר איליה מזין, ללא עריכה 

 

נושאים נוספים