3.3 יישומים של חוק שימור התנע

  • התנגשויות.
  • רתע.
  • שימור תנע במהלך אינטראקציה.
  • הנעה רקטית (איכותי).

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים