3.2 חוק שימור התנע

  • המושג "מערכת סגורה".
  • שימור תנע במערכת דו-גופית סגורה.
  • חוק שימור התנע.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים