שיטות הוראה ומערכי שיעור

·         האסטרטגיה: דפי פעילות בפיזיקה

·         מצגת בנושא מתקף ותנע, מאת גילית פורת, ללא עריכה

·         מצגת בנושא מתקף, תנע, עבודה ואנרגיה, מאת ד"ר איליה מזין, ללא עריכה