3.1 מתקף, תנע והקשר ביניהם
  • המושג "מתקף" של כוח קבוע וייצוגו באמצעות ביטוי מתמטי. 
  • מתקף של כוח משתנה בגודלו וייצוגו באמצעות ה'שטח' הנתחם ע"י עקומת כוח-זמן וציר הזמן.
  • המתקף הכולל הפועל על גוף.
  • המושג "תנע" וייצוגו באמצעות ביטוי מתמטי.
  • המתקף הכולל הפועל על גוף כשינוי התנע של הגוף.
  • הכוח כקצב שינוי התנע.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור