2.11 מערכות ייחוס
 

 

  • המושג "גוף חופשי".
  • החוק הראשון של ניוטון.
  • כדור הארץ כמערכת ייחוס אינרציאלית בקירוב.
  • מטוטלת פוקו (איכותי).
  • עקרון היחסות של גלילאו.
  • נוסחאות הטרנספורמציה של גלילאו עבור התאוצה (תנועה לאורך קו ישר).
  • עקרון האקוויוולנציה ושימוש בו לניתוח תנועה ביחס למערכות מואצות.
  • המושגים: "משקל", "כיוון מטה", "כיוון אופקי".

מאמרים

אמצעי המחשה דינמיים