2.10 תנועה מעגלית
 • התאוצה והכוח בתנועה קצובה במעגל.
 • תנועה קצובה במעגל כתנועה מחזורית: זמן-מחזור, תדירות.
 • מהירות זוויתית בתנועה קצובה במעגל.
 • דוגמאות לתנועה קצובה במעגל:
  1. מטוטלת קונית.
  2. תנועה על כביש מעגלי, אופקי ונטוי.
 • התאוצה והכוח בתנועה מעגלית שאינה קצובה.
 • מהירות זוויתית רגעית.
 • דוגמה לתנועה מעגלית שאינה קצובה: מטוטלת פשוטה.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים