2.9 תנועה במישור בהשפעת כוח קבוע

 

  • זריקה אופקית: הרכיבים האופקיים והאנכיים של המקום, המהירות והתאוצה; התנועה הדו-ממדית.
  • זריקה משופעת.
  • הכללה לתנועה בהשפעת כוח קבוע.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים