2.8 יישום החוק השני לגבי תנועה לאורך קו ישר

דוגמאות:

  • תנועה על משטח אופקי ועל משטח משופע בהזנחת החיכוך וללא הזנחתו.
  • תנועת מעלית.
  • הוראת מאזני קפיץ הנמצאים בתוך מעלית כאשר היא נעה במהירות קבועה, כאשר היא מואצת וכאשר היא נופלת חופשית.
  • כוחות חיכוך הפועלים על מכונית בהאצה ובבלימה;  האצת גוף באמצעות כוח חיכוך.
  • מד-תאוצה - גוף קשור בחוט לתקרת מכונית מואצת.
  • האצת שני גופים הקשורים בחוט.
  • המושגים "דטרמיניזם" ו"יכולת ניבוי".

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים