2.7 כוח הכובד והמסה כמדד לעצמתו
 
  • המסה של גוף כמדד לעצמת כוח הכובד הפועל עליו (מסה כובדית).
  • מדידת מסה באמצעות מאזני כפות.
  • צפיפות ומשקל סגולי.

שאלות ומבחנים

אמצעי המחשה דינמיים