2.6 החוק השני של ניוטון
  • הקשר בין כיוון הכוח השקול לבין כיוון התאוצה בתנועה בקו ישר ובמישור.
  • הקשר בין גודל הכוח השקול לבין גודל התאוצה בתנועה לאורך קו ישר ובמישור .
  • המסה של גוף כמדד להתמדתו (מסה התמדית) .
  • הקילוגרם - יחידת המסה  ב- SI.
  • ניסוח החוק השני של ניוטון.
  • משוואת תנועה.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים