2.5 ניתוח מצבי התמדה פשוטים

דוגמאות:

  • גוף נגרר במהירות קבועה על משטח אופקי באמצעות כוח אופקי ובאמצעות כוח נטוי.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים