2.2 תכונות של כוחות
  • הכוח כווקטור.

     

  • המושג "כוח שקול".
  • חיבור כוחות (באופן גאומטרי ובאופן אלגברי).
  • החוק השלישי של ניוטון.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים