1.10 המהירות והתאוצה בתנועה במישור
1.10 המהירות והתאוצה בתנועה במישור
  • המושגים: "מהירות כווקטור", "תאוצה כווקטור".
  • כיוון התאוצה בתנועה קצובה על מסלול עקום.
  • רכיבי תאוצה: רכיב משיקי ורכיב ניצב למשיק (רדיאלי).

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים