1.9 וקטורים
1.9  וקטורים
  • אפיון הווקטור באמצעות גודל וכיוון, חיבור וקטורים בדרך גאומטרית, שוויון וקטורים, וקטור האפס, וקטור נגדי, וקטור שקול, חיסור וקטורים בדרך גאומטרית.

  • רכיבים של וקטור, חיבור וקטורים בדרך אלגברית, כפל וקטור בסקלר

 

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים

וקטורים - חומרי לימוד והנחיות להוראת הנושא

האתר Navigational Vectors כולל חומר לימוד רב, עם הנחיות למורים ודפי פעילות לתלמידים.