1.8 מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה במישור
1.8 מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה במישור
  •  המושגים: "מקום" ו"העתק" בתנועה במישור.

דפי עבודה

ספרים