1.7 תנועה בתאוצה משתנה
 1.7 תנועה בתאוצה משתנה
  • המושגים: "תאוצה ממוצעת", "תאוצה רגעית".
  • תאוצה ממוצעת כשיפוע מיתר בגרף מהירות-זמן.
  • תאוצה רגעית כשיפוע משיק בגרף מהירות-זמן.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

ספרים