1.6 תנועה בתאוצה קבועה
1.6 תנועה בתאוצה קבועה
  • תנועה בתאוצה קבועה.
  • הצגת המקום והמהירות כפונקציה של הזמן ע"י ביטויים אלגבריים וע"י גרפים.
  • נפילה חופשית, זריקה אנכית.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ספרים

מושגים

אמצעי המחשה דינמיים