1.5 תנועה במהירות משתנה
  1.5 תנועה במהירות משתנה
  • המושגים: "מהירות ממוצעת", "מהירות רגעית".
  • מהירות ממוצעת כשיפוע מיתר בגרף מקום-זמן. 
  • מהירות רגעית כשיפוע משיק בגרף מקום-זמן.

דפי עבודה

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים