1.3 תנועה קצובה לאורך קו ישר
1.3  תנועה קצובה לאורך קו ישר
  • תנועה קצובה; המהירות בתנועה קצובה.
  • תיאור המקום כפונקציה של הזמן (ובקיצור: פונקציית מקום-זמן) על ידי ביטוי אלגברי ועל ידי גרף.
  • המהירות כשיפוע הגרף.
  • תנועה קצובה למקוטעין.
  • מהירות ממוצעת.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ניסוי ממוחשב - הקשר בין תנועה וגרפים ועוד...

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים