1.2 תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן

1.2 תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן
  • תיאור מקומו של גוף כפונקציה של הזמן על ידי ההצגות: טבלה, גרף, ביטוי מתמטי.
  • יתרונות וחסרונות של ההצגות השונות.
  • תרשים תנועה ("תרשים עקבות").

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים