1.1 מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה לאורך קו ישר

 1.1  מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה לאורך קו ישר

פירוט נושאים:

  • מושגי היסוד "אורך" ו"זמן": מדידתם ויחידותיהם, מערכת היחידות התקנית SI.
  • המושגים: "ציר מקום", "מערכת ייחוס", "מקום יחסי", "מרחק", "העתק", "דרך".

 

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

ספרים

אמצעי המחשה דינמיים