תאוצה בתנועה מעגלית

דף הפעילויות שלפניכם מקושר ליישומונים של

Davidson College

Sir Wilfred Grenfell College

 MyPhysicsLab.com

דף הפעילויות המקורי תורגם לעברית, עובד והורחב ע"י הניה ווילף.

דף הפעילות עם היישומונים מופיע גם ב-, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.