שלושה קליעים נורים בזוויות שונות

דף הפעילויות שלפניכם מקושר ליישומונים של

 Davidson College

 Sir Wilfred Grenfell College 

MyPhysicsLab.com

דף הפעילויות המקורי תורגם לעברית, עובד והורחב ע"י הניה ווילף.

דף הפעילות עם היישומונים מופיע גם ב-, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.