תנועה מעגלית קצובה

מטרת ההדמיה

המחשה של תנועה מעגלית

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/circularmotion_en.htm

 

הסעיף בסילבוס

2.10  תנועה מעגלית

 

שימוש בהוראה

לשלב בהוראת הנושא כהמחשה בכתה.

 

הפעלה

ניתן לשנות את: 1. הרדיוס  2. זמן המחזור 3. המסה

ניתן להציג את : 1. המהירות, 2. התאוצה 3. הכוחות.

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt