החוק השלישי של ניוטון ובניית תרשים כוחות

דף העבודה הבא מבוסס על עבודה עם יישומונים והוא תורגם על ידי אירינה ויסמן.

הוא מופיע גם ב-, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית. 

 

  להורדת דף העבודה