יישומונים
בסימולציות ניתן לשנות פרמטרים שונים, כך שניתן לחקור תופעות שונות.

תנועה על מישור משופע (Ramp)

הבנת מושגים הקשורים בתנועה על מישור משופע: עבודה, חיכוך, גלגולי אנרגיה, כוחות, זווית שיפוע, וכו'.

כוח בממד אחד (Force 1D)

הבנת מושגים הקשורים בפעולת כוח בממד אחד, איך משפיעה הפעלת כוח חיצוני על תנועה (מהירות, תאוצה וכיוון).
הדמיה זו מתאימה כהדגמה על הלוח בזמן סיכום הוראה של נושא כוח ותנועה בממד אחד.

חיכוך (Friction)

קישור בין העולם המאקרוסקופי לעולם המיקרוסקופי של החומרים.
מודל מיקרוסקופי של התנהגות מוצקים ביניהם נוצר חיכוך כאשר הם במגע וקיימת ביניהם תנועה יחסית.
הדגמת העובדה שפעולת החיכוך היא בין מולקולות של החומרים באזור משטחי המגע ביניהם.
הדגמת העובדה שתהליך התקררות (לאחר חימום) הוא תהליך שלוקח זמן (רואים את ירידת הטמפרטורה, ואת הקטנת תנודות מולקולות החומר).

החוק השני של ניוטון

האנימציה מציגה מערכת של שני גופים קשורים, הנעים ביחד. אחד מהגופים נע על משטח חלק ושני תלוי באמצעות חוט אידיאלי. ניתן לשנות את המסה של הגוף הנמצא על השולחן ולבדוק את השינויים של תאוצת המערכת בעזרת תרשים העיקבות.

תנועת קלעים

המחשה של הגורמים המשפיעים על תנועת קלעים באוויר. במיוחד השפעת החיכוך באוויר, השפעת הפרמטרים של החפץ הנזרק כגון: צורת החפץ.

החוק השני של ניוטון

האנימציה מציגה מערכת של שני גופים קשורים, הנעים ביחד. אחד מהגופים נע על משטח חלק ושני תלוי באמצעות חוט אידיאלי. ניתן לשנות את המסה של הגוף הנמצא על השולחן ולבדוק את השינויים של תאוצת המערכת בעזרת תרשים העיקבות.

שלושה קליעים נורים בזוויות שונות

החוק השלישי של ניוטון ובניית תרשים כוחות

גוף מאיץ וגוף הנע במהירות קבועה

מעלית מאיצה, נעה במהירות קבועה ומאטה עד לעצירה

גוף דוחף גוף

תאוצה בתנועה מעגלית

הוריית מאזניים במצבים שונים של תנועת מעלית

תנועה מעגלית קצובה

המחשה של תנועה מעגלית
חוק ההתמדה

חוק ההתמדה

הדמיה פשוטה להמחשת חוק ראשון של ניוטון.
צילום מסך

ספינת הפיראטים

פעילות אינטראקטיבית , לבדיקה והעמקה של הבנת חוק שלישי של ניוטון