מולטימדיה

האמצעים הדינמיים הם כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. ניתן להמחיש בעזרתם את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה.
כאן תמצאו לקט של קישורים לאמצעים דינמיים בדינמיקה, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

יישומונים

דפי עבודה המלווים בסימולציות שניתן לשנות בהם פרמטרים שונים.

סרטונים ואנימציות

בעזרת סרטונים ואנימציות ניתן להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה.