ספר הניסויים
ספר הניסויים המעודכן לפיזיקה בעברית של חברת פורייה מערכות.
הספר כולל 22 תדריכי ניסויים בפיזיקה המתאימים לעבודה במעבדה בחטיבה העליונה ולבחינת הבגרות במעבדה, על פי תוכנית הלימודים החדשה בפיזיקה. תדריכים ממויינים על פי נושאים וגם על פי חישנים.

  fourier