תאור איכותי לתהליכים רדיואקטיביים

הצגת התהליכים הרדיואקטיביים והייצוג שלהם

 
בכל תהליך מתקיים שימור של מספר הנוקלאונים והמטען החשמלי.

על התלמידים להכיר חמישה תהליכים רדיואקטיביים:

1. פליטת α

2. פליטת -β

3. פליטת γ

4. פליטת +β

5. לכידת אלקטרון

לפניכם טבלה המסכמת את שלושת התהליכים המרכזיים, ובנוסף קובץ ובו אפשרות למלא את הטבלה ביחד עם התלמידים:

  טבלת סיכום - פליטת אלפא, פליטת בתא ופליטת גמא
  טבלת סיכום - למילוי ביחד עם התלמידים

רעיון למערכי שיעור